ვიდეო

დისტალური Humerus მედიალური საკეტი ფირფიტა

მულტი-ღერძული დისტალური გვერდითი თიბია

Clavicle Hook საკეტი ფირფიტა

Humeral Y ფორმა

დისტალური გარსის რეკონსტრუქცია

დისტალური გვერდითი Humerus

ლატერალური თიბიას პლატო მულტი-ღერძული

დისტალური მედიალური თიბია

დისტალური გვერდითი თიბია L

დისტალური ბოჭკოვანი წინა გვერდითი

დისტალური ბოჭკოვანი წინა გვერდითი

დისტალური ბოჭკოვანი წინა გვერდითი

ულნა ოლეკრანონი

დისტალური ვოლარული რადიუსის გადახრილი სათავე

დისტალური ვოლარული რადიუსის გადახრილი მცირე ზომის

ფიბულარული უკანა გვერდითი

ფიბულარული გვერდითი დისტალური

მულტიაქსიალური დისტალური თეძო

ბარძაყის ყელის ტიპი

მრავალ ღერძული მედიალური თიბიის პლატო

გვერდითი თიბიის პლატო

მულტიაქსიალური ჰუმერუსის კისერი

Clavicle რეკონსტრუქცია 7 ხვრელები

Clavicle რეკონსტრუქცია